Hakemus sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi

OHJEET:

Pisin myönnettävä tyhjennysväli sekajätteelle on 26 viikkoa. 

Sekajäteastian tyhjennysväliä voidaan harventaa yli 16 viikkoon, jos:

  • syntyvän jätteen määrä on vähäinen (myönnettävä tyhjennysväli perustuu hakemuksessa ilmoitettuun jätemäärään)
  • hyötyjätteet lajitellaan ja viedään Rinki-ekopisteisiin
  • kiinteistöllä on seka- ja energiajäteastia ja jäteastioille on sovittu tyhjennykset
  • jätettä ei polteta
  • biohajoava elintarvike- ja keittiöjäte (ruokajäte) kompostoidaan tai erilliskerätään
  • kertyvä jäte sopii jäteastiaan, niin että kannen voi aina sulkea
  • roskaantumista ja hajuhaittoja ei aiheudu.

Hakemuksen perusteella asiasta tehdään päätös, joka lähetetään hakijalle. Päätöksen saatuasi voit sopia jätteenkuljetuksen asiakaspalvelun kanssa sekajäteastian tyhjennysvälin muutoksesta päätöksen mukaisesti.  

Tarvittaessa saat lisätietoja p. 044 416 4352 (ma-to klo 12-15 ja pe 9-11) tai jatehuoltoviranomainen@lahti.fi

 

Tiedot kiinteistöstä, jota hakemus koskee

Hakijan (kiinteistön haltijan) yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Kiinteistön nykyinen jätehuolto

Sekajäte

Jätteiden lajittelu kiinteistöllä

Arvio kiinteistöllä päivittäin syntyvästä jätteen määrästä

Ruokakaupan muovikassin koko on noin 30 litraa.

Haen tyhjennysvälin pidennystä

Lomakkeen lähetys

Täytettyäsi lomakkeen paina ”Tallenna” kohdasta Tietojen lähetys. Saat ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin tallennetusta lomakkeesta.

Tietojen lähetys