Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen

OHJEET             

Jätelautakunnalta voi hakea poikkeusta sopiakseen yli 16 viikon tyhjennysvälistä. Pisin myönnettävä tyhjennysväli energia- ja sekajätteelle on 26 viikkoa. Tyhjennysvälin harventamista voidaan harkita mikäli:

  • syntyvän jätteen määrä on vähäinen (myönnettävä tyhjennysväli perustuu hakemuksessa ilmoitettuun jätemäärään)
  • hyötyjätteet lajitellaan ja toimitetaan keräyspisteisiin
  • kiinteistöllä on seka- ja energiajäteastia
  • jätettä ei polteta
  • biohajoava elintarvike ja keittiöjäte (ruokajäte) kompostoidaan
  • kertyvä jäte sopii jäteastiaan, niin että kannen voi aina sulkea
  • roskaantumista ja hajuhaittoja ei aiheudu

Hakemuksen perusteella asiasta tehdään viranhaltijapäätös, joka lähetetään hakijalle tiedoksi. Päätöksen saavuttua voi sopia jätteenkuljetuksen asiakaspalvelun kanssa tyhjennysvälin muutoksesta.

Korostetut kentät ovat pakollisia.

 

Tiedot kiinteistöstä, jota hakemus koskee

Kiinteistön nykyinen jätehuolto

Sekajäte

Energiajäte

Kompostointi

Hyötyjätteen lajittelu.

Kerro mitä teet kullekin jätteelle:                             

Arvio kotitaloudestanne päivittäin syntyvästä jätteen määrästä ml. omatoimisesti käsitelty jäte (poltto ym).

Haen tyhjennysvälin pidennystä

Hakijan yhteystiedot

Tietojen lähetys