Anhållan om rätt att gå i annan skola än närskola

Om du vill att ditt barn börjar i en annan skola än närskolan kan du ansöka om det

 

Personuppgifter

Ansökning

skola klass kommun
Nuvarande skola
Skola, till vilken eleven söker
Skolgång i annan skola

Underskrift

Tietojen lähetys