Yhteinen jäteastia (kimppa) - ilmoitus


OHJEET:

Tämän ilmoituksen tekee jätekimpan vastuuhenkilö. Mikäli olet jätekimpan osakas, olethan yhteydessä jätekimpan vastuuhenkilöön. Jätekimpan tai kompostorin vastuuhenkilö sitoutuu ilmoittamaan kimpan muutoksista Päijät-Hämeen jätelautakunnalle ja jätteenkuljetusten asiakaspalveluun.

Asemakaava-alueella yhteisiä jäteastioita voivat käyttää yksittäiset kiinteistöt, jotka sijaitsevat lähinaapureina. Haja-asutusalueella yhteisiä jäteastioita voivat käyttää

  • kiinteistöt, jotka sijaitsevat ajotietä enintään kolmen kilometrin päässä yhteisestä keräysvälineestä tai
  • kiinteistöt, jotka sijaitsevat saman yksityistien tai -tiestön varrella tai
  • vapaa-ajan kiinteistöt, joihin kuljetaan veneellä ja yhteinen astia on sijoitettu venepaikan yhteyteen.

Tällä lomakkeella ilmoitetaan myös yhteisestä biojätteen kompostorista. Biohajoavaa elintarvike- ja keittiöjätettä (ruokajäte) saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty.

Saat ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen viestin onnistuneesti tallennetusta kimppailmoituksesta. Ilmoituksesta Päijät-Hämeen jätelautakunta ei tee päätöstä. Olemme yhteydessä vain mikäli tarvitsemme lisätietoja.

Korostetut kentät ovat pakollisia.

 

 

Nouto-osoite, missä yhteiset jäteastiat sijaitsevat

Yhteisten jäteastioiden tiedot

Sekajäte

Ruokajäte: kompostointi

Energiajäte

Biojäte

Kompostori

Kompostointi:

Kaikkien jätekimppaan liittyvien talouksien lukumäärä

Tallenna yli 10 talouden jätekimpan tiedot excel-tiedostona. Ilmoita taulukossa kimppaan liittyvän rakennuksen katuosoite, talonnumero, postinumero ja postitoimipaikka sekä rakennuksen haltijan nimi.

Lisäksi voit ilmoittaa pysyvän rakennustunnuksen ja kiinteistötunnuksen.

1. Kimppaan liittyvän rakennuksen tiedot (osoite mistä jäte syntyy)

2. Kimppaan liittyvän rakennuksen tiedot (osoite mistä jäte syntyy)

3. Kimppaan liittyvän rakennuksen tiedot (osoite mistä jäte syntyy)

4. Kimppaan liittyvän rakennuksen tiedot (osoite mistä jäte syntyy)

5. Kimppaan liittyvän rakennuksen tiedot (osoite mistä jäte syntyy)

6. Kimppaan liittyvän rakennuksen tiedot (osoite mistä jäte syntyy)

7. Kimppaan liittyvän rakennuksen tiedot (osoite mistä jäte syntyy)

8. Kimppaan liittyvän rakennuksen tiedot (osoite mistä jäte syntyy)

9. Kimppaan liittyvän rakennuksen tiedot (osoite mistä jäte syntyy)

10. Kimppaan liittyvän rakennuksen tiedot (osoite mistä jäte syntyy)

Jätekimpan vastuuhenkilön tiedot

Lomakkeen lähetys

Tietojen lähetys