Jätemaksun muutoshakemus

 

OHJEET JÄTEMAKSUN MUUTOKSENHAKIJALLE

Tällä lomakkeella haet muutosta ekomaksuun tai aluekeräyspistemaksuun.

 

Jätehuoltoviranomainen voi päättää, että jätehuoltoa ei tarvitse järjestää, mikäli talo on käyttökelvoton tai taloa ei enää ole.

 

Laita liitteeksi selvitys

  • rakennusvalvonnan lausunto tai verotodistus, kun rakennusta ei enää ole.
  • ympäristöterveysviranomaisen lausunto tai omat valokuvat, yleiskuva rakennuksesta ulkoa ja rakennuksen pysyvistä rakenteista, kun rakennus on käyttökelvoton.

 

Jätehuoltoviranomainen voi harkita aluekeräyspisteen jätemaksua kohtuullistettavaksi, mikäli 

  • jätehuolto on erittäin vaikeasti tavoitettavissa. Esitä asiasta selvitys tällä hakemuksella.
  • rakennus on käyttämättä ja muutoksenhaku koskee jätemaksua ajanjaksolta ennen 31.12.2018.

 

1.1.2019 alkaen tee käyttämättömän talon jätteenkuljetuksen keskeytyksestä ilmoitus osoitteessa lahti.fi/jatelautakunta kohdassa asioi verkossa.

 

Maksa jätemaksu muutoksenhausta huolimatta.

 

Tarvittaessa saat lisätietoja p. 044 416 4352 (ma-to klo 12 – 15) tai jatelautakunta@lahti.fi.

 

Korostetut kentät ovat pakollisia.     

 

 

Tiedot kiinteistöstä, jota hakemus koskee

Haen muutosta seuraavasti

Pakollinen valinta
Valitse:
Pakollinen valinta
Valitse:

Ekomaksun tai aluekeräyspistemaksun perimättä jättäminen

Rakennuksen käyttökelvottomuudesta vaaditaan liite todisteeksi (pakollinen).

Aluekeräyspisteen jätemaksun kohtuullistaminen

Hakijan yhteystiedot

Tietojen lähetys